Проекти
 
 
 
 
 
     
 

Част от реализираните проекти са:

За Министерство на земеделието и храните:

Поддържане и осъвременяване на картите на възстановената собственост за землищата от общини Стара Загора, Опан, Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Тополовград.

За Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Стара Загора, гр. Свищов, гр. Разград, гр. Малко Търново, гр. Николаево, общ. Шабла, Балчик, Елхово;

Оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии – на цялата територия на Общини Разград и Цар Калоян, на територията на съдебните райони Хасково, Шумен и Търговище;

Създаване на обединена карта на земеделските и горски територии, проверена и изчистена от грешки – община Раднево, община Гълъбово, СР Царево.

Консултантски дейности по проект "Кадастър и имотен регистър", финансиран от СВЕТОВНАТА БАНКА, за съдебни райони Стара Загора, Кърджали, Сливен и Бургас, Варна, Силистра, Добрич, Ямбол

За американската компания AES и нейните български поделения:

Цялостно геодезическо обслужване, датиращо от 2002 г., във връзка с изграждане на заместваща мощност (ТЕЦ) на територията на землището на с. Обручище, община Гълъбово.

За ENEL чрез българското й поделение "Енел Марица Изток 3 АД":

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и специализирана карта за устройствено планиране за територията на поземлени имоти в землищата на с. Медникарово и с. Искрица, общ. Гълъбово, собственост на "Енел Марица Изток 3 АД".

По проект, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие:

Работен проект за изграждане на главен газопровод до с. Разлив и други населени места на територията на община Правец.

За "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Ст. Загора:

Геодезически заснемания на обекти и съоръжения и техните СОЗ;

Цифрови модели на водопроводни канализационни мрежи;

Екзекутивни заснемания на извършени реконструкции на линейни обекти;

Изготвяне на основи в цифров вид на проектна основа.

 

"ГЛОБАЛ ГЕО" работи успешно с Knauf, EVN, Kaufland, БТК/Vivacom, "Минпроект" ЕАД и с още дълъг списък големи и по-малки клиенти.

 
 
     
 
 
 
© 2010 Global Geo | Created by Vilex  

Полезни връзки

 
  Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
    Клуб на работодателя
гр. Стара Загора
  Агенция по геодезия,
картография и кадастър
    Камара на инженерите
по геодезия
  Областна администрация
гр. Стара Загора
    Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране
  Министерство на земеделието
и храните
    Международна федерация
на геодезистите
  Общинска администрация
гр. Стара Загора
    Кадастрална карта и кадастрални
регистри Стара Загора