За нас
 
» Нашият екип
» Оборудване
» Сертификати
» Галерия
 
   
   
  Сертификати на фирмата
       
 
 

Фирмата е сертифицирана по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008.

Същият гарантира качеството на работа и унифицирането на обслужването на граждани. Сертификатът обхваща основните работни процеси, свързани с геодезия, кадастър, фотограметрия, вертикално планиране, инвестиционно проектиране.

 
   
  Сертификати и свидетелства на фирмата
 
   
 
 
 
© 2010 Global Geo | Created by Vilex  

Полезни връзки

 
  Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
    Клуб на работодателя
гр. Стара Загора
  Агенция по геодезия,
картография и кадастър
    Камара на инженерите
по геодезия
  Областна администрация
гр. Стара Загора
    Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране
  Министерство на земеделието
и храните
    Международна федерация
на геодезистите
  Общинска администрация
гр. Стара Загора
    Кадастрална карта и кадастрални
регистри Стара Загора